Bildanalys

2021.04.27 - 2021.05.14

Skollektion: Vad säger bilden? Bildanalys och tolkning

I samband med HDK-Valand – Högskolan för konst och design – examensutställning, 24/4–16/5 2021

Utbildningen i fotografi på HDK-Valand, som är den enda i Sverige på högskolenivå, kretsar kring fotografiet som teknik, tradition och idé. I en undersökande och kritisk anda skapas fotografiska arbeten som både ifrågasätter och knyter an till traditionen samt framställer nya bilder och påståenden att förhålla sig till. HDK-Valands studenter i fotografi visar sin examensutställning på Röda Sten Konsthall. 

Vi får ta del av arbeten som undersöker och ifrågasätter vår samtid både ur traditionell fotografisk praktik samt andra uttryck som knyter an till fotografiet som teknik, idé och material. Vi erbjuder en konstvisning med fotografi som utgångspunkt och bildanalys som tema. Eleverna deltar i en dialog om hur bilder skapas och kan tolkas. Vad kan ett fotografi vara? Är det ett vittne eller kanske rent av en förövare? Lektionen avslutas med ett gruppmoment. 

Lektionen erbjuds digitalt.

Nyckelord: bildanalys, fotografi, samtidskonst, tolkning
Konstpedagog: Malin Griffiths
Tidsperiod: 27/4–14/5 2021
Genomförande: digital lektion via Zoom, arbete i grupp och med skapande moment
Målgrupp: åk 8–gymnasiet, folkhögskolor
Längd: 90 min inkl introduktion, paus och diskussion

BOKA LEKTION

 

Kontakt

Malin Griffiths
Konstpedagog
mg@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46