Lala rustning

2021.02.22 - 2021.04.05

Skollektion: Masken och rustningen – nu och då

I samband med Lala Raščić – The more tongues you silence, the more they talk, 6/2–5/4 2021

Lala Raščić undersöker och lyfter frågor om våld, myter och hur kvinnor har gestaltats inom konstens värld genom tiderna. I den här digitala lektionen ser deltagarna först en video-presentation av Lala Raščićs utställning. Därefter gör deltagarna en kreativ uppgift i mindre digitala samtalsgrupper. 

I flera verk förkroppsligar Raščić olika gudinnor genom att bära rustning och masker. Hur relaterar hennes konst till den tid vi lever i nu? Tillsammans diskuterar vi makt, sårbarhet och hur människor rustar sig för sina liv idag. 

Till lektionen ingår också en lärarhandledning med frågor och tips att arbeta vidare med om så önskas. 

Lektionen erbjuds digitalt. 
 
Nyckelord: svenska, historia, myter, identitet, psykologi, samtidskonst, politik 
Konstpedagog: Malin Griffiths   
Tidsperiod: 22/2–5/4 2021   
Genomförande: digital visning, lektion via Zoom, arbete i grupp och med skapande moment
Målgrupp: åk 8–gymnasiet, folkhögskolor 
Längd: 90 min inkl introduktion, paus och diskussion 

BOKA LEKTION
 

Kontakt  

Malin Griffiths 
Konstpedagog 
mg@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46  

 

Foto: Lala Raščić