roda_sten_konsthall_verksamhet_730x500

PRAKTIK & VOLONTÄRSKAP

Läser du på universitet eller en yrkesförberedande utbildning och söker praktikplats? Eller vill du bli volontär?


Just nu erbjuder vi inga specifika praktikplatser.
 
 
 


VOLONTÄRSKAP

Volontärerna ger ett mervärde åt Röda Sten Konsthalls verksamhet.  I gengäld får volontärerna ingå i ett kulturellt sammanhang, knyta nya kontakter, delta i inspirerande fortbildningar. Genom sitt uppdrag får volontären insyn i kulturverksamhet i praktiken. 
 
Som volontär har du fri entré till Röda Sten Konsthall och rabatt i restaurangen. Volontärerna får inbjudan till vernissager och gratis utbildningar kopplade till Röda Sten Konsthall. Cirka två gånger per termin är det volontärträffar med aktuell information och genomgång av pågående utställning.
 
Under 2019 kommer volontärarbetet organiseras i projektform. Volontärerna anmäler sitt intresse inför varje projekt eller utställning. Som volontär kan du få delta i allt från produktion och byggande till affischering och annat praktiskt inför utställningen. Även samtalsvärd, pedagogiska uppgifter och informationsspridning kan ingå i arbetsuppgifterna. 
 
Är du intresserad? Skicka ett mail till vår volontärsamordnare nedan.

 

KONTAKT & FRÅGOR

Anna Lo Huntington
Informatör
info@rodastenkonsthall.se
031-12 08 16