Valand 2021

HDK-Valand – Vanishing Points

Examensutställning med kandidat- och masterprogrammet i fotografi på HDK-Valand

Årets examensutställning från programmen i Fotografi vid HDK-Valand, äger rum på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Studenter från kandidaten och mastern presenterar deras verk genom flera olika metoder som till exempel fotografi, film, installationer, CGI, text, böcker och hantverk.

Vid konstruktion av perspektiv anses vanishing points vanligtvis vara den punkt där parallella linjer möts och bildar en illusion av ett tredimensionellt bildrum. Bortom vanishing points upphör vår syn och vi påminns om att perspektiv gör vårt öga till centrum för den synliga världen. Under konstruktionen av denna utställning rör sig konstnären i olika riktningar för att omförhandla vad vi kan föreställa oss som den synliga världen.

Med grunden i det fotografiska mediet testar konstnärerna tekniska, historiska och teoretiska aspekter för att vidga fotografins horisonter. Konstverken i denna utställning kan hjälpa oss att på nytt föreställa oss de punkter som utgör våra kollektiva och individuella upplevelser och minnen. När dessa punkter går från nuet till det förflutna tenderar många att blekna och försvinna. Konstnärerna i denna utställning har reflekterat över nutiden och återbesökt det förflutna, för att sammankoppla punkterna, så att vi kan se en kontur som bildar andra möjliga världar.

Foto: Ingvild Davidsen (toppbilden)
 Vernissageprogram

Verksamhetschef Mia Christersdotter Norman på Röda Sten Konsthall hälsar välkommen, digital vandring genom utställningen, tal till masterstudenterna av professor Annika Elisabeth von Hausswolff samt tal till kandidatstudenterna av universitetslektor Nina Mangalanayagam.


 Curatorssamtal

Följ med Dragana Vujanovic Östlind och Kerstin Hamilton i ett samtal då de besöker HDK-Valands examensutställning i fotografi Vanishing Points som visas på Röda Sten Konsthall 24 april - 16 maj 2021. Genom året som gått har HDK-Valand fått ställa om till distansstudier och även fast utställningen Vanishing Points gick att genomföra i Göteborg, så är alla programpunkter digitala. Här presenteras alla 26 medverkande konstnärers verk och en kan lyssna på samtalet oavsett om en själv varit på plats i utställningen eller inte. 

Kerstin Hamilton är doktorand inom konstnärlig forskning på HDK-Valand vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på fotografi med särskilt intresse för experimentellt dokumentärfotografi. Hamilton har under den senaste åren ställt ut på Moderna Museet, Stockholm och Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA), samt curerat utställningen Dear Truth: Dokumentära strategier inom samtida fotografi, på Hasselblad center, Göteborg.

Dragana Vujanovic Östlind är chefsintendent på Hasselbladstiftelsen sedan 2010 där hon ansvarar för det övergripande utställningsprogrammet samt arbetar med Hasselbladpriset, stipendier och samlingen. Hon har en konstvetenskaplig bakgrund och har curerat ett fyrtiotal utställningar. Hennes intresseområden är socialt engagerat fotografi, ofta med feministiskt fokus.

Inspelat den 5 maj 2021 på Röda Sten Konsthall
Ljudtekniker: Ingvild Davidsen
Assistent: Nini Hansen
Idéutveckling och koordination: Mia Rogersdotter Gran och Anna Sofia Jernryd

 

 

Foto: Ingvild Davidsen 
 STUDENT MEETINGS

I MEETINGS möts två studenter för att samtala om sina verk och arbetsprocesser i utställningen Vanishing Points på Röda Sten Konsthall 24 april–16 maj 2021. Genom året som gått har HDK-Valand fått ställa om till distansstudier och även fast utställningen Vanishing Points gick att genomföra i Göteborg, så är alla programpunkter digitala. I MEETINGS är studenternas samtal genomförda via deras datorer på distans, som också speglar den rådande situation dem har i sin skolmiljö. Studenterna har själva fått välja vilket språk som används i samtalet. 

Idéutveckling och koordinering: Mia Rogersdotter Gran, Ingvild Davidsen, Nini Hansen och Anna Sofia Jernryd.

Del 1

Fia Linnéa Emelie Doepel och Sofia Sandqvist Marjanen, samtalet är på svenska (21 min). 


Foto: Mia Rogersdotter Gran


Del 2

Armand Tamboly och Mia Rogersdotter Gran, samtalet är på engelska (23 min). 


Foto: Mia Rogersdotter Gran
 


Artist Talk