roda-sten-konsthall-visning-utstallning-guided-tour

GUIDADE VISNINGAR

Fördjupa konstupplevelsen! Kom på någon av våra visningar, samtala om konsten och ställ frågor.

Kort introduktion

Vare tisdag–söndag kl 13 på svenska
En kortare introduktion till biennalen och de verk som visas på Röda Sten Konsthall.

Fördjupad visning

Varje söndag kl 16–17 på svenska
Onsdagar 25 sept, 23 okt, 13 nov kl 17–18 på engelska
En längre fördjupad visning om biennalen som helhet och de verk som visas på Röda Sten Konsthall. 

Curatorvisining

Söndag 20 oktober kl 13
Lisa Rosendahl, curator för GIBCA 2019 håller i visningar av biennalens utställning Part of the Labyrinth på två arenor.

Seniorklubben

Tisdag 1 oktober kl 13–14
Vill du se samtida konst och samtala om konsten över en kopp kaffe?
Då är Seniorklubben något för dig. Visningen på Röda Sten Konsthall är en av flera programpunkter. Läs mer.