Tunnel Tales

TUNNEL TALES

En plats för ljudkonst

Tunnel Tales, en plats för ljudkonst belägen i gångtunneln mellan Vagnhallen Majorna och Klippan, invigdes som en filial till Röda Sten Konsthall september 2013. Roberto Paci Dalò, medverkande konstnär under GIBCA 2013, var den som genom sitt ljudverk gav tunneln och sedermera utställningsplatsen sitt namn – Tunnel Tales.

7.9 2013–24.6 2014
Roberto Paci Dalò – Tunnel Tales

Klippan. Gångtunneln som en port till en nyfödd by. Väver samman aktiviteter och liv i området. Tunneln blir ett omslutande rum, uppbyggt av ljuden från människorna i dess närhet. En plats både välbekant och gåtfull.

25.6 2014
Mikael Bojén – Diskreta Ljud

Mikael Bojén (Göteborg, 1954) vill med sitt verk Diskreta Ljud genom lågmälda och föränderliga uttryck skapa en samklang mellan verket och den omgivande platsens ljudmiljö. Bojén har en flerårig bakgrund som ljudkonstnär. Tidigare uppförda verk är bland annat allkonstverket AndRum som tog plats vid havet vid Amundön samt ljudsättning av Vätterngången i Jönköping och Palmhuset i Göteborg. Bojén har deltagit i ett flertal musikfestivaler och dessutom skapat egna uppsättningar på udda platser som naturreservaten Lärjeån och Rya Skog och bilkyrkogården Kyrkö Mosse i Småland.

Installationen i den röda gångtunneln görs i collageform och kommer över tid att successivt förändras vilket gör att ljudinstallationen upplevs dynamisk och levande.
I verket använder sig Bojén av egenkomponerat ljud men också av fragment från andra kompositörers verk. 

Arbetet sker i samarbete med MCV, Musikcentrum Väst.

 


 

 

Foto: Attila Urban