2018.09.01 - 2018.11.19

INGEN RÖK UTAN ELD. SHOUT FIRE!

I tider av val och beslutsfattande blir Röda Sten Konsthall en plattform, en plats, där vi kan höja våra röster.

En serie av performanceverk och aktioner inbjuder oss att ge ordet sin kraft åter genom olika talhandlingar (speech acts). De ber oss skrika ut, för att behålla behovet av förändring levande!