700x500-per-svensson_1.gif

2019.08.18 - 2019.08.18

Guidad visning

En timme om konsten varje söndag kl 16-17. Följ med på en allmän visning med någon av våra konstpedagoger! Ställ frågor, säg vad du tycker och prata med oss om konsten.

Om den pågående utställningen Alkemi - Det Allseende Ögat (5 juni-18 augusti):

Under sommaren 2019 kommer grannen, konstnären och musikern Per Svensson (f.1965) till Röda Sten Konsthall med utställningen Alkemi – Det Allseende Ögat. Utställningen är en samproduktion mellan Röda Sten Konsthall och Färgfabriken. Per Svensson har nära band till båda platser. Under flera år ingick Svensson i ett kluster av konstnärer som arbetade i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken i Stockholm. Numera har Per Svensson sin ateljé i Majorna som också är hans hemmakvarter.
 
Videoverket The All-Seeing Eye, producerat specifikt för denna utställning, manifesterar alkemins avgörande betydelse i Per Svenssons konstnärliga praktik och förvandlar Röda Sten Konsthall till något av en "kosmisk fristad". Flera av verken i utställningen uppmuntrar till tankens frigörelse, att inte följa auktoriteter och att skapa den nya alkemin. För Per Svensson är alkemi konst och konst alkemi, det är att "gå din egen väg, att teckna din egen teckning och att aldrig upphöra med poesin".
 
Per Svenssons konst skapas i en intrikat dialog mellan vetenskapliga observationer av naturfenomen och en poetiskt tillämpning av desamma; ingetdera kan var för sig dechiffrera naturens och människans mysterier. Med utgångspunkt i denna dialog är Alkemi - Det Allseende Ögat en bred och generös presentation av Svenssons konstnärskap med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter och ljudverk. Utställningen omfattar också hundratalet skisser där tankar och idéer formats och prövats över tid. Skisserna ger en särskild inblick i konstnärens kreativa process. Per Svenssons skulpturala installationer i gränslandet mellan konst och arkitektur ges ytterligare en dimension i mötet med Röda Sten Konsthalls unika miljö och historia.

Om No Way Out (5 juni-4 augusti):

På 1970-talet flydde Miguel Angel Ríos från Argentinas militärdiktatur till Mexiko och USA. Centralt för många av hans konstverk är hans utforskande av de gränser och diskriminerande uppdelningar som människan skapar.
 
Ríos separatutställning, No Way Out, på Röda Sten Konsthall omfattar sex av hans senare videoverk där berättelser om djur, landskap och föremål blir till symboliska kommenterar som för tankarna till aktuella frågor som migration, trafficking, fattigdom, idéer om framsteg, förtvivlan och våld.
 
De poetiska videoverken, vilka ofta innehåller komponenter som natur och föremål i rörelse, präglas av en påtaglig känsla av obehag och konflikt. Huvudpersonernas rastlösa och ibland ångestladdade handlingar tycks antyda försök att komma undan en fara eller ett hot, där orsaken förblir okänd för betraktaren. Med sina träffande val av landskap och händelser skapar Ríos uttrycksfulla berättelser om motstånd mot politiskt, kulturellt och geografiskt förtryck. Verkens förtätade stämningar och dramaturgi gör dem specifika och på samma gång allmängiltiga.
 
Psst. vi erbjuder också följande visningar:
 
Kort om konst: varje dag, kl 13, erbjuder vi korta introduktioner till utställningarna. Passa på att vara med om du vill ha lite information innan du upplever utställningarna på egen hand.
 
Fördjupad guidad visning av utställningarnas curator: onsdag 19/6 kl 17, på engelska, och onsdag 17/7 kl 17, på spanska.