mediumbild1.jpg

2019.05.11 - 2019.05.11

Guidad visning

Följ med på en rundtur i utställningen!

En visning tar ca en timme. Ingen föranmälan krävs – det är bara att dyka upp. Visningen ges på engelska.
 
Medverkande studenter: Inga Linn Härdelin, Hallgerður Hallgrímsdottir, Carl Söderström
 
Tid: kl 16-17
Plats: start vid receptionen på entréplan
 
Om utställningen: 
This is not a Departure Hall är årets examensutställning i fotografi från Akademin Valand. Studenter från BA3 och MA2 visar sina individuella arbeten på fyra våningsplan i den unika miljö som Röda Sten Konsthall utgör. Utbildningen, som är den enda i Sverige på högskolenivå, kretsar kring fotografiet som teknik, tradition och idé. I en undersökande och kritisk anda skapas fotografiska arbeten som både ifrågasätter och knyter an till traditionen samt framställer nya bilder och påståenden att förhålla sig till. Ämnet fotografi på Akademin Valand en komplett miljö där grundutbildningen samverkar med forskarskola och forskning. This is not a Departure Hall består av en visuellt gestaltande del på Röda Sten Konsthall samt fördjupande textarbeten på webbsidan ugotphotography.se. Studenterna arbetar även redaktionellt med en katalog som speglar studierna och examensarbetet.