2018.03.11 - 2018.03.11

Samtal | Två reflektioner av Cecilia Sjöholm och Henry Ascher

Cecilia Sjöholm och Henry Ascher ger personliga reflektioner om utställningarna Inre Jord och Diorama. Ett spännande och personligt samtal mellan två personer med olika erfarenheter och intressen.

Cecilia Sjöholm är professor i estetik vid Södertörns högskola. Hennes forskning kretsar främst kring relationen mellan konst och politik i samtida kultur. Hon har skrivit om konst, psykoanalys och kritisk teori. I hennes senaste bok Doing Aesthetics with Arendt; How to See Things studerar hon Hannah Arendts tankar kring konst och estetik. Sjöholm sätter Arendts politiska begreppsvärld i ett nytt ljus. 
 
Henry Ascher är professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet samt docent och överläkare i barnmedicin. Han har de senaste 20 åren arbetat med flyktingars hälsa med fokus på barn och familjer. Hans forskning omfattar bland annat hälsa hos asylsökande barn och papperslösa liksom mänskliga rättigheter. Han är en av grundarna till Rosengrenska stiftelsen – Röda korsets vårdförmedling för papperslösa – och han ingår i juryn för ALMA-priset. Därutöver är han medlem i Judar för en israelisk-palestinsk fred (JIPF), har arbetat som läkare i palestinska flyktingläger i Libanon och deltagit i Ship to Gazas aktioner.

När?
Söndag 11 mars, kl. 15-17
 
I samarbete med Folkuniversitetet.
 
Foto: Hendrik Zeitler