rösterfrånhavet_21

2021.09.14 - 2021.11.17

Skollektion: Röster från havet

Magisk realism och förunderliga fakta.

Tillsammans upplever vi konstutställningen The Ghost Ship and the Sea Change utifrån de berättelser de olika konstverken förmedlar. Vi möter magisk realism, där konstverken rör sig mellan fakta och fiktion och diskuterar begrepp såsom sanning och synlighet. Vad finns under ytan i världens hav såväl som i vår historieskrivning? Kan vi lära oss av vårt eget sammanhang genom att ge oss ut på havet och titta närmare på andra platser? 

Lektionen avslutas med en improvisationsövning. 

Lektionen erbjuds på plats på Röda Sten Konsthall och digitalt. För digital lektion kontakta pedagogen för bokning.  

Datum: tisdagar, onsdagar 14/9–17/11 (De digitala lektionerna: 28/9–17/11) 
Målgrupp: åk 8–9, gymnasiet och folkhögskolor
Max antal deltagare: 15 elever för lektion på Röda Sten Konsthall, helklass vid digital lektion 

 

BOKA HÄR

  

Kontakt 

Malin Griffiths 
Konstpedagog  
mg@rodastenkonsthall.se 
031-12 08 46   


Foto: Henrik Zeitler