HDK Valand

2021.04.24 - 2021.05.16

Skollektion: Sinnebilder – inre landskap och hjärnspöken 

I samband med HDK-Valand – Högskolan för konst och design – examensutställning, 24/4–16/5 2021

Utifrån pågående utställning med examenselever i fotografi från HDK-Valand  –  Högskolan för konst och design undersöker vi bilden och dess föränderliga roller. Bilder speglar oss som skapar och använder dem, och precis som människor har bilder också såväl yta som djup. Lektionen lyfter inspirerande exempel ur såväl konsthistorien som populärkulturen och låter eleverna själva stå för tolkning, urval och kritik. 

Tillsammans och i mindre grupper testar vi oväntade sätt att läsa och sammanföra olika typer av bilder, från skräpreklam till finkonst. I en deltagarstyrd process skapar vi tillsammans en helt ny slags fotoutställning, på våra egna villkor.  

Lektionen erbjuds digitalt.  

Nyckelord: fotografi, samtidskonst, realism, finkultur, populärkultur, massmedia, idéhistoria, antropologi 
Konstpedagog: Björn Westerlund   
Tidsperiod: 27/4–14/5 2021
Genomförande: digital visning och föreläsning med interaktivt skapande moment   
Målgrupp: åk 7–9, folkhögskolor   
Längd: cirka 90 min inkl  introduktion, paus och diskussion 

BOKA LEKTION

 

Kontakt

Marie Bergdahl  
Samordnare för konstpedagogik och program
mb@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46  

 

Foto: Hendrik Zeitler