700x5001.jpg

2018.04.28 - 2018.05.20

Examensutställning: Akademin Valand Fotografi "Next to the Ocean"

Next to the Ocean är en ny typ av examensutställning, som både visar vad som sker inom den yngre samtida fotografin och speglar Akademin Valands unika fotoprogram.

Utbildningen är en komplett miljö med allt från grundutbildning till forskarutbildning och forskning. Det är en miljö där de olika nivåerna påverkar varandra och där reflektionen om fotografin fördjupas av forskningens praktikbaserade perspektiv. Utställningen och de två publikationerna – en på nätet och en i tryckt form – innehåller arbeten av de tjugotal studenter som går ut BA3 och MA2, men också av doktorander, forskare och lärare som är knutna till programmet. Dessutom medverkar personer som bidragit till utbildningens innehåll under läsåret. Tillsammans formar dessa arbeten och texter ett landskap och en lägesrapport som synliggör de intressen, tekniker, praktiker och frågor som formar dagens fotografi.