roda_sten_konsthall_verksamhet_730x500

PRAKTIKPLATSER

Läser du på universitet eller en yrkesförberedande utbildning och söker praktikplats inför hösten?

Vi går just nu igenom ansökningarna.
 
Vill du få praktisk erfarenhet av arbete på en av Västsveriges största konsthallar och testa arbetsuppgifter inom flera olika områden? Röda Sten Konsthall söker nu praktikanter inför hösten 2018. 
 
På Röda Sten Konsthall visas utställningar och föreställningar av internationella och nationella samtidskonstnärer. Röda Sten Konsthall är huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal som öppnar i september 2019. Konsthallen har också ett brett konstpedagogiskt program som bland annat omfattar verksamhet för unga 12–25 år med intresse för eget skapande och konst, Ung & Skapande. I huset finns restaurang Röda Sten. Konsthallen ligger i det gamla pannhuset under Älvsborgsbron i Göteborg. 
 
Nu finns möjlighet att praktisera i verksamhet som rör både Röda Sten Konsthall och Göteborgs Internationella Konstbiennal. Praktiktjänsten ger dig kunskap och insyn hur en i en kulturverksamhet praktiskt drivs. Som praktikant får du en möjlighet att ingå i ett kulturellt och socialt sammanhang, knyta nya kontakter, delta i aktiviteter kring utställningarna, workshops och föreläsningar. Inriktningen på denna praktikperiod kommer att vara på kommunikationsområdet.

Om praktiken

Praktikplatsen är förlagd till höstterminen 2018 och den är främst inriktad på kommunikation/marknadsföring. Röda Sten Konsthall söker därför dig med ett stort intresse av samtidskonst och påbörjad utbildning och/eller erfarenhet av kommunikationsområden. Som praktikant handleds du av någon av konsthallens medarbetare. Du deltar i hela planeringsarbetet tillsammans med ordinarie personal och du får arbeta med en rad praktiska moment. 
 
Som praktikant hjälper du till med flera delar i verksamheten, så som research, kommunikation och informationsspridning, vid föreläsningar och workshops, receptionsarbete vid behov samt administrativa uppgifter. Praktiken är bred och ger en full inblick i de olika moment som finns i produktionen av samtida konstutställningar och kulturevenemang. Successivt, och utifrån hur du kommer in i organisationen, så kommer du att få mer och mer självständiga uppgifter.

Varaktighet

Praktiken startar efter överenskommelse men helst i augusti. I urvalet prioriterar vi heltidspraktikanter med varaktighet minst två månader och gärna en hel termin. Helg och kvällsarbete förekommer som en del av praktiken i samband med konsthallens program och aktiviteter.  

Ansökan

Skicka din ansökan med CV och eventuella frågor till rekrytering@rodastenkonsthall.se och namnge mailet Praktikansökan höst 2018. Ansökan skall vara Röda Sten Konsthall tillhanda senast 16 juli. Vi tittar löpande på ansökningarna så vänta inte till sista dagen med att skicka en intresseanmälan.