PRESSMEDDELANDE

Röda Sten Konsthall och Fotografi vid Akademin Valand presenterar: EXAMENSUTSTÄLLNINGEN ”NEXT TO THE OCEAN”

Pressmeddelande • 17 april 2018

Next to the Ocean tar ett nytt grepp på examensutställningens form och presenterar hela fotografiprogrammet vid Akademin Valand. Utställningen ger en överblick av vad som händer inom den yngre samtida fotografin. Med många varierande uttryck visas bredden i de intresseområden som dagens fotografer utgår från.

Under utställningsperioden arrangeras ett symposium om fotografi och feminism till minne av Tuija Lindström (1950–2017), professor vid utbildningen under 10 år. Därutöver bjuds publiken att ta del av såväl workshops som visningar.

I samband med Next to the Ocean släpps också två publikationer med aktuella studentarbeten. De innehåller även bidrag av doktorander, forskare och lärare knutna till programmet. Därtill medverkar personer som bidragit till utbildningens innehåll under läsåret. Tillsammans formar dessa fotografiska projekt och texter ett landskap och en lägesrapport som synliggör de intressen, tekniker, praktiker och frågor som formar dagens fotografi.

Akademin Valand Fotografi är Sveriges enda kompletta universitetsprogram med allt från grundutbildning och forskarutbildning till konstnärlig forskning.

Datum och tider:

Vernissage lördag 28 april, klockan 12.00 –18.00
Utställningsperiod 28 april–20 maj 2018

Medverkande från kandidatprogrammet:
Alma Schreck, Carl Ander, Cecilia Helsing, Christoffer Rutström, Elin Andersson, Erik Gustafsson, Frida Lundgren, Jennifer Bergstén, Josef Hansson, Katrine Hoff, Line Gry Neivelt, Lisa Paulsson, Mikaela Hyltén-Cavallius Crantz, Oskar Kardemark, Sarah Meurle, Sofie Kjørum Austlid
 
Medverkande från masterprogrammet:
Aissa Lopez, Anne Broe Kristensen, Ekaterina Lukoshkova, Emanuel Cederqvist, Heikki Kaski, Martin Magntorn, Minh Ngoc Nguyen, Noora Lehtovuori, Sean Gardiner
 
Medverkande från doktorandutbildningen:
Kerstin Hamilton
 

Kontakt

Petra Landström
Kommunikatör Röda Sten Konsthall
pla@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46
 
Mia Christersdotter Norman
Verksamhetschef Röda Sten Konsthall
mcn@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46
 
Stefan Jensen
Universitetsadjunkt Akademin Valand
stefan.jensen@akademinvaland.gu.se