2014-05-03

Vi söker performancedeltagare!

---- For English, scroll down ----

Röda Sten Konsthall bjuder in till en exklusiv performanceworkshop tillsammans med den internationellt verksamma och erkända konstnären Lilibeth Cuenca Rasmussen (DK). Tillsammans med andra deltagare och i ett nära samarbete med konstnären själv, kommer du utveckla och slutligen framföra performancen GAIA#5 utanför Röda Sten Konsthall den 18 juni 2014.

I sommar presenterar Röda Sten Konsthall utställningen Melodiska himlar faller mot jorden, får träden att flyga av den danska performancekonstnären Lilibeth Cuenca Rasmussen. Utställningen är hennes första separatutställningen i Sverige. Till utställning kommer konstnären tillsammans med en deltagargrupp skapa en ny platsspecifik performance; GAIA#5. Verket är kopplat till Cuenca Rasmussens serie av platsspecifika performances (GAIA) vilka alla undersöker hur kulturell identitet är kopplad till specifika platser och områden. Hittills har GAIA tagit plats i Danmark, på Filippinerna, i Tyskland samt i Kina. 

Vi söker nu dig som är nyfiken på performance och intresserad av kollektivt skapande – du behöver inte ha tidigare erfarenhet eller kvalifikationer. Alla kan delta!
 
Framför allt söker vi deltagare till performancegruppen, som kommer att lära sig koreografin och framföra GAIA#5.

 

Röda Sten Konsthall erbjuder deltagande i:

- Workshopgruppen: I ett nära och intensivt samarbete med Lilibeth Cuenca Rasmussen och övriga deltagare arbetar du fram koreografn för GAIA#5. i och deltar i genomförandet inför publik. Temat för workshopen är ritualer, utifrån ett platsspecifikt och kulturellt perspektiv. Maxantal: 15-20 deltagare. Ca 10 timmar, d. 16-18 juni. 

- Performancegruppen: Tillsammans med Workshopgruppen lär du dig koreografin och deltar i genomförandet inför publik. Maxantal: 30-35 deltagare. Ca 5 timmar, d. 17-18 juni. 

 

Anmälan till deltagande i GAIA#5

Du kan anmäla dig som deltagare innan eller efter informationsmötet.  Obs! Begränsat antal platser!  Anmäl sker med namn, telefonnummer samt vilken av grupperna du helst vill delta i. Att delta är kostnadsfritt och Röda Sten Konsthall bjuder på förtäring. 

Anmäl dig till: producent Emelie Storm, es@rodastenkonsthall.se. För mer information: intendent Aukje Lepoutre Ravn, alr@rodastenkonsthall.se

 

Förberedelser Workshopgruppen

Tid och datum: Måndag 16 juni  och tisdag 17 juni (halva dagar)

Workshopgruppen kommer att arbeta tillsammans med Cuenca Rasmussen för att skapa och utveckla innehållet och koreografin till GAIA#5, Göteborg/Sverige. Cuenca Rasmussen introducerar sin konstnärliga praktik för gruppen, liksom tidigare projekt. Workshopgruppen kommer också lära ut och delta i liveperformancet onsdag 18 juni kl 18-19.

 

Förberedelser Performancegruppen

Tid och datum: Tisdag och onsdag 18 juni (halva dagar)

Gruppen lär sig perfomancets rörelser och koreografi, framarbetad av workshopgruppen i samarbete med Cuenca Rasmussen.  Det kommer att finnas plats för frågor och repetition. Performancegruppen kommer att arbeta i en dag under totalt ca 5 timmar inklusive genomförande.

 

Genomförande 

Tid och datum: Onsdag 18 juni kl 18-19

GAIA#5 kommer att framföras inför publik av båda grupperna och Cuenca Rasmussen. Röda Sten Konsthall står för fika/mat och dryck till alla deltagare under de två dagarna. Efter performancets genomförande bjuder Röda Sten Konsthall dessutom in till ett VIP-mingel med dryck och tilltugg för alla deltagare!

 

-----

 

We’re searching for performance participants!

On June 14th, 2014 Röda Sten Konsthall opens this year’s summer exhibition Musical Skies dropping down to Earth, making Trees Fly by Danish performance artist Lilibeth Cuenca Rasmussen. The exhibition will be the first large scale exhibition presenting Cuenca Rasmussen’s works in Sweden.

During the first week of the exhibition Lilibeth Cuenca Rasmussen will perform a line of new live performances taking place inside and outside of Röda Sten Konsthall. The performances correlate with her current project GAIA, which is a serial site-specific sequence of performances that examine the meaning of cultural identity connected to specific places, sites and grounds. So far the GAIA-performances has taken place in Sorø/Denmark (GAIA#1), Manila/Philippines (GAIA#2), Hamburg/Germany (GAIA#3), and Guangzhou/China (GAIA#4).

For Röda Sten Konsthall Lilibeth Cuenca Rasmussen will create a new site-specific performance entitled GAIA#5, (Gothenburg/Sweden). The performance will engage up to 50 people and take place outside in the area around Röda Sten Konsthall.

The theme for the performance is anchored to the notion of our non-ritualized society; what is the importance of cultural rituals today? why do we need them? and how can we create new collective rituals? The idea of GAIA#5 is to examine the landscape’s characteristics around Röda Sten and interpret it through various bodily movements, suggesting a new collective ritual for the area. Cuenca Rasmussen will guide the group of participants/volunteers to collaborate, develop and create a collectively choreographed performance.

The performance is part of Lilibeth Cuenca Rasmussens residency in Gothenburg, supported by Västra Götalandsregionens Artist in Residence program, 2014.

You can read more about Lilibeth Cuenca Rasmussen at www.lilibethcuenca.com

You don’t need to have any particular skills, age or sex to participate. Everyone can join!

 

Contact

If you are interested in participating in the making of the performance, either as workshop participant or performance participant,  please email your interest to producer Emelie Storm es@rodastenkonsthall.se. Make sure to address which team you want to participate in. 

For more information about the performance and how to participate please contact curator Aukje Lepoutre Ravn alr@rodastenkonsthall.se 

 

Workshop Team 

Time and date: Monday June 16th  and Tuesday June 17

The Workshop Team will work closely with Lilibeth Cuenca Rasmussen to create and develop the content and choreography of GAIA#5, Gothenburg/Sweden. Lilibeth Cuenca Rasmussen will introduce the team to her practice and previous projects. The Workshop Team will also be participants in the live performance. This team will work on two different days and a total ogf approximately 10 hours.

 

Performance Team

Date and time: Tuesday June 17th and Wednesday June 18th (short days)

In collaboration with Lilibeth Cuenca Rasmussen the Workshop Team will teach the Performance Team the choreography and movements of the performance. There will be time for questions and rehearsal. The Performance Team will work one day approximately 5 hours.

 

PERFORMANCE

Time and date: Wednesday June 18th at 6-7 pm

GAIA#5  is performed by both teams and Lilibeth for a live audience.

 

Röda Sten Konsthall will provide food and drinks for all participants during the three days!