en_konstpedagog_tre ungdomar_skrattar_i_verkstan

VERKSAMHET

På Röda Sten Konsthall har barn och unga en självklar plats!

Röda Sten Konsthall arbetar utifrån en medveten metodik som genomsyrar hela det pedagogiska utbudet. Metoden utgår från processen bakom samtidskonsten, det vill säga att i samtal eller i det egna skapandet prova olika strategier för att uttrycka tankar, känslor och idéer. Samtidskonsten och utställningsprogrammet på Röda Sten Konsthall är en spännande ingång till att reflektera över viktiga frågor i vår samtid. Konstpedagogerna på Röda Sten Konsthall arbetar med ett coachande ledarskap för att tillsammans med unga besökare skapa dialog, delaktighet och upplevelser.
 
Under flikarna samt Ung & Skapande hittar du mer information om vårt utbud!
 
Välkommen!

KONTAKT & FRÅGOR

Sara Lorentzon
Koordinator
E-post: sl@rodastenkonsthall.se
Telefon: 031–120846

Björn Westerlund
konstpedagog
E-post: bw@rodastenkonsthall.se
 
Malin Griffiths
konstpedagog
E-post: mg@rodastenkonsthall.se
 
Linda Magnusson
konstpedagog
E-post: lm@rodastenkonsthall.se