roda-sten-konsthall-forening-bli-medlem

MEDLEMSNYTT

Kallelse till årsmöte 2020

Hjärtligt välkommen till årsmötet med Röda Sten Kulturförening!
 
Tanken var att årsmötet skulle äga rum som vanligt redan i våras på Röda Sten Konsthall, men på grund av den rådande pandemin fick vi skjuta upp det hela till i höst. Trots våra förhoppningar står det nu klart att även hösten påverkas av situationen och därmed kommer årsmötet äga rum digitalt på onsdagen den 2 september klockan 18.30.

Motioner till årsmötet med förslag om förändringar och förbättringar skall vara styrelsen till handa senast onsdag 19 augusti.

Skicka motionen till: info@rodastenkonsthall.se eller per brev till:
Röda Sten Konsthall, Röda Sten 1, 414 51 Göteborg.
Skriv ”Motion till årsmötet” på kuvertet.

Årsredovisningen och förslag till stadgeändring finns tillgänglig för medlemmar i Röda Sten Konsthalls reception under konsthallens öppettider.

Anmälan om deltagande på årsmötet skall göras senast onsdag 31 augusti per telefon: 031-12 08 16 eller e-post: info@rodastenkonsthall.se. Länk till möte skickas ut när anmälningstiden gått ut.

Bäst är att anmäla dig nu!

Välkommen!
Styrelsen för Röda Sten Kulturförening

 

Ännu inte förnyat ditt medlemskap?

Krisen har stor inverkan på vår verksamhet och vill du stödja oss så glöm inte betala medlemsavgiften. Har du möjlighet att värva en vän som medlem så gör gärna det. Allt stöd räknas!

Alla som blir medlemmar under året är välkomna att hämta den fina boken om Röda Sten Konsthall i receptionen.

 

 

Inte medlem ännu? Det är lätt att bli!

Ett medlemskap ger dig fri entré till Röda Sten Konsthalls utställningar samt till Söndagsverkstan och programpunkter. Du får också  möjlighet att delta i de resor och kulturkvällar som anordnas särskilt av och för föreningens medlemmar.

Du kan betala ditt medlemskap i receptionen, via Röda Sten Konsthalls plusgiro (814329-9) eller via Swish (123 603 87 15). Följande uppgifter skall alltid lämnas: Namn, adress, telefon, e-post. Om du betalar med Swish ska du skicka ett mail med all information till info@rodastenkonsthall.se. 

Medlemsavgifterna för år 2020 är:
Enskild 150 kr/år
Familj 200 kr/år
Företag 1 000 kr/år

Medlemskapet gäller per kalenderår. Du erhåller ditt/era kort så fort medlemskapet är registrerat.