2014.06.26 - 2014.06.26

Elin Wikström om performancekonstens historia

En föreläsning med Elin Wikström, konstnär och rektor vid Göteborgs Konstskola.

Elin Wikström är känd för sina performanceverk och deltagardrivna projekt som på olika sätt omprövar värderingar och normer. Senaste verket är ett interaktiv sociologiskt projekt som utmanar konstmarknaden producerat för tidskriften 10-tal.  Wikström kommer att hålla en föreläsning om performancekonstens i historia och knyta an den till sitt eget konstnärskap. 

öppettider

18.30-20.00 på Röda Sten Konsthall

entré

Gratis!