""

2014.02.15 - 2014.02.15

Vernissage för Adrian Paci - Ur liv och berättelser

Vernissage för en utställning där gränserna mellan fiktion och verklighet suddas ut. Där berättelser om migration, förflyttning och sökandet efter identitet tar vid. Video, fotografi, teckning och installation.

Adrian Pacis arbeten har en starkt berättande dimension, som knyts samman med de platser, människor och känslor som beskrivs. Samtidigt finns paradoxer, spänningar och konflikter som berör människans villkor. Läs mer om utställningen.

Vernissageprogram kl 12.00-17.00

13.00 Invigningsceremoni
14.30 Konstnärssamta