2014.09.18 - 2014.09.18

Utsnitt: Ylva Ogland

Annika Wik om Oglands konst ur ett filmvetenskapligt perspektiv

Med tankar kring de nyproducerade verk som visas i Diverse Variations of Other Spaces och ur ett filmvetenskapligt perspektiv ger Annika Wik, filmvetare och forskare, en spännande föreläsning kring Oglands konstnärskap. Fri entré!
 

Om Annika Wik

Annika Wik arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst. På projektbasis går hon in i verksamheter där hon kan använda sin erfarenhet av forskning, undervisning och att förena teori och praktik. I samspel med uppdragsgivaren lyfter hon frågeställningar och gör fördjupande studier, analyser, som sedan kan prövas och förankras i verksamheten. För närvarande arbetar hon på uppdrag av Svenska Filminstitutet, Statens Konstråd, Regionförbundet Östsam och Kulturförvaltningens konstenhet, Stockholms Läns Landsting.

Hon har en doktorsexamen från Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet (2001), där hon har forskat och undervisat, 1996-2012.

Annika Wik ansvarar för kursmomentet ”Videokonst” i kursen Fotografiens och videokonstens historia på Konstfack i Stockholm och hon är en ofta anlitad föreläsare i både film- och konstsammanhang.

Vid flertalet tillfällen har hennes föreläsningar eller texter inspirerats av eller handlat om Ylva Oglands konst. Bland annat har hon visat utställningen Venus at her Mirror (Mobile Art Production, 2009) för filmvetarstudenter, talat om hennes verk i föreläsningsserien Film-Konst-Filosofi på Moderna Museet 2012 liksom utgått från hennes verk och hur de visas i rummet för betraktaren i böckerna Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice (2012) och Rörlig konstproduktion / Mobile Art Production (2010) som hon också är delredaktör för.