a_story_within_a_story

2015.09.12 - 2015.11.22

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2015

A story within a story...

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) hålls vartannat år och är idag en av Nordens ledande konstbiennaler. I september 2015 öppnar den åttonde upplagan av GIBCA, som går under titeln A story within a story… och curateras av Elvira Dyangani Ose. Årets biennal handlar om historiens betydelse och hur den skapas.

Biennalen består av en rad utställningar, program och aktiviteter och äger rum på Röda Sten Konsthall, Hasselblad Center, Göteborgs Konsthall, 3:e Våningen och ytterligare platser i Göteborg. GIBCA pågår mellan 12 september och 22 november 2015.

Över 30 både svenska och internationella konstnärer har bjudits in att presentera befintliga verk och nya platsspecifika konstverk där det lokala västsvenska och Göteborgska är en viktig utgångspunkt.

Du hittar alla deltagande konstnärer, information om programpunkter och biennalevent på www.gibca.se.