700x500-utstaellning.jpg

2018.11.03 - 2018.11.03

PERFORMANCE: av Echo Morgan

Genom performance och film utforskar Echo Morgan sambandet mellan våld, skönhet och sårbarhet. Hon undersöker hur dessa till synes kontrasterande idéer påverkar förståelsen om ’jaget’ och kroppen

Echo Morgan är en performancekonstnär som är baserad i London och växte upp i ChengDu i sydvästra Kina. I sina performance förvandlar hon ofta kroppens yttre med symboler av kinesisk traditionell ikonografi. Hon bjuder in betraktare att delta i verken och får styrka av deras sårbarhet och oro. Echo Morgans känslor sammanflätas med publikens och skapar ett symbiotiskt förhållande baserat på kontroll och makt. 

När: Lördag 3 november kl. 13-15.30

Presenteras i samarbete med Live Action.