700x500-utstaellning.jpg

2018.10.03 - 2018.10.03

SAMTAL: Kulturens tillstånd efter valet

Hur ska institutioner och kulturorganisationer svara mot den politiska och teknologiska utvecklingen? Under hösten startar Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och Skogen en samtalsgrupp för att bjuda in till diskussioner kring institutionens roll och konstens plats i samhället.

I samarbete med Skogen och Göteborgs Konsthall.

Samtalen är öppna för alla och även andra konstplattformar eller institutioner är välkomna att arrangera fortsatta träffar. Vi önskar öppna ett rum mellan stadens olika kulturaktörer där vi inte nödvändigtvis representerar enskilda organisationer utan kan träffas i ett jämlikt och fritt samtal kring aktuella kulturpolitiska frågor. 
 
Tre rundabordssamtal är planerade under hösten: 3 oktober på Röda Sten Konsthall, 7 november på Göteborgs Konsthall och 5 december på Skogen. Samtalen kommer fortsätta även efter hösten. 

När: 3 oktober kl 17-20