Skaparverkstad

2020.01.18 - 2020.01.18

Öppen skaparverkstad under Frontside

Kom och prova på eget skapande i olika former med inspiration hämtad från musikens värld.

Utifrån ljud, musik och instrument experimenterar vi i med olika uttryck och material.
Hur kan en till exempel teckna ljud? 

I skaparverkstaden på Röda Sten finns våra konstpedagoger på plats. Varmt välkomna!

För alla åldrar. Kostnadsfritt. Drop-in.
 
Foto: Ellika Henrikson