2015.03.18 - 2015.03.18

Vad gör man? - En kväll om att bemöta intolerans

Hur påverkar dagens hårda debattklimat konsten och det fria samtalet?

 

Tillsammans med ADA arrangerar vi ett samtal på Röda Sten Konsthall om hur konsten och konstnärer påverkas av dagens klimat, med allt fler hot och våldsaktioner riktat mot just konstnärer och deras uttryck. Utställningar, filmvisningar och verk som vandaliseras, konstnärer som hotas och attackeras.

Vad gör detta med konsten och det fria samtalet? Vad kan man göra som konstnär när man blir hotad och hur ställer samhället upp för konsten?

Inbjudna till samtalet är Annica Karlsson-Rixon, konstnär och doktorand i fotografisk gestaltning vid Akademin Valandi och Anders Rydell, kulturskribent och chefredaktör på tidningen Konstnären. 

Anders Rydell presenterar den lathund som KRO arbetar med att ta fram för att konstnärer ska få råd och hjälp när de utsätts för hot. Han presenterar också kort vad som lett fram till detta arbete och hur samhällsklimatet har förändrats de senaste åren.

Annica Karlsson Rixon arbetar på ett en konstnärlig avhandling där State of Mind står i fokus, ett verk som tar upp situationen för hbtq-personer i St. Peterburg, Ryssland. Hon kommer att presentera arbetet med verket och hur hon och kollegan Anna Viola Hallberg tänkt kring säkerhetsfrågor för både sig själva och de medverkande när de ställt ut State of Mind.

Vi ses på Röda Sten Konsthall 18 mars kl 18.00
Programmet är självklart gratis och öppet för alla men skicka en föranmälan till ADA på info@adasweden.se