roda_sten_konsthall_adrianpaci_730x500

2014.02.15 - 2014.04.06

Adrian Paci - ur liv och berättelser

En utställning där gränserna mellan fiktion och verklighet suddas ut. Där berättelser om migration, förflyttning och sökandet efter identitet tar vid. Video - fotografi - teckning - installation.

Adrian Paci visar i sina arbeten fattigdomens våldsamma sidor. Han behandlar vår kollektiva historia och sätter genom olika projekt fokus på de konsekvenser som följer konflikter och sociala revolutioner, där han också avslöjar hur betingad vår identitet är av socioekonomiska sammanhang.

Adrian Paci är av dagens mest internationellt uppmärksammade konstnärer. Hans arbeten innehar en starkt berättande dimension, som knyts samman med de platser, människor och känslor som beskrivs. Samtidigt finns där möjligheter att ta avstånd, att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, där fokus finns i paradoxer, spänningar och konflikter som berör människans villkor.

Paci arbetar med amatörskådespelare, män och kvinnor som på olika sätt lever i svårigheter och han utforskar därmed många av de existentiella och sociala problem som finns i vår tid:  migration, mobilitet, förlust, förskjutning, globalisering, kulturell identitet, nostalgi, minne.

Det nyproducerade verket  The Column är producerat i ett samarbete mellan:

  • Jeu de Paume, Paris
  • Trondheim Kunstmuseum, Trondheim
  • PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano
  • Röda Sten Konsthall, Göteborg
  • Musée d’art contemporain de Montréal
  • NCTM e Arte, Milano
  • Unicredit Bank, Milano
  • TICA, Tirana
  • Vulcano, Venedig
Adrian Paci - ur liv och berättelser