2013.07.25 - 2013.07.25

Ditt urbana varadagsrum - Det sociala livet

Föreläsning och workshop med Anders Törnquist. Anders Törnquist är universitetslektor och föreståndare vid Centrum för urbana studier vid Göteborgs Universitet och har forskat om bl.a. segregation, förorter och socialt liv i bostadsområden. Han är också en av författarna bakom rapporten Socialt blandat boende i Göteborg. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

Under sommarens utställning Common Roof (15.6 – 18.8.2013) belyser konstnären Marjetica Potrc konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans.

En livlig programverksamhet kompletterar utställningen hela sommaren i form av ''Ditt urbana vardagsrum" – mötesplats för workshops, samtal och idéutbyten i utställningen. 

Varje torsdag kl. 17.30-20 hålls kortföreläsningar och praktiska workshops med inbjudna gäster som genom olika synvinklar fördjupar utställningens tematik.