2016.02.10 - 2016.02.10

Lever vi i antropocen?

En föreläsning som introducerar begreppet antropocen.

Geologen Mark Johnson berättar om ordets historia och innebörd, filosofi kring begreppet och hur människan har haft så stor inverkan på vår planet att rester från mänskligheten nu och för alltid kommer synas i jordens sediment. Föreläsningen inleds med att intendent Aukje Lepoutre Ravn introducerar utställningen och året på Röda Sten Konsthall.   
Fri entré

Mark Johnson är geolog och prefekt på Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet där han också undervisar. Hans forskningsintresse är glaciärer, deras landskapsformer och jordarter. De senaste åren har han studerat en hel del på Island, där avsmältande glaciärer avslöjar ett nytt landskap. Han har också arbetat med stratigrafisk terminologi (som Antropocen) i Sverige och USA. 

Tid: onsdag 10 februari kl 18-19
Plats: Röda Sten Konsthall
Fri entré