2016.03.02 - 2016.03.02

Nya världar: Samtidskonsten i antropocen

Föreläsning med Anna-Maria Hällgren

Vi lever i en ny geologisk tidsålder, antropocen. Under denna människans tidsålder har vi sett världen omkring oss förändras. Det är människans handlingar och sätt att leva som präglar hur världen ser ut och fungerar. Medan politiker och miljöexperter diskuterar och kommenterar möjligheterna till en hållbar framtid, arbetar flera samtidskonstnärer med att förstå och undersöka denna nya tid. Här finns givetvis det självkritiska och det självrannsakande; här finns det dystopiska i form av apokalyptiska framtidsvisioner. Men här finns också det nytänkande och det hoppfulla.

Vilken roll kan samtidskonsten fylla i människans tidsålder? Reflekterar och bekräftar samtidskonsten endast det vi redan vet? Eller kan den i själva verket hjälpa oss att tänka på nya sätt – om oss själva både som individer och som en del av ett kollektiv; om den ofta förgivet tagna distinktionen mellan natur och kultur, mellan miljö och människa?

Anna-Maria Hällgren är verksam som konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon disputerade med avhandlingen Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i 1800-talets Sverige (Gidlunds 2013) och ägnar sig idag åt både forskning och undervisning.

Tid: Onsdag 2 mars kl 18-19
Plats: Röda Sten Konsthall
Fri entré