2013.06.27 - 2013.06.27

Byggbrigaden och samhällspoeterna

Presentation och workshop med Erik Berg. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

Erik Berg är arkitekt och sedan 2005 verksam som byggpedagog i föreningen Byggbrigaden som är en social rörelse som förenar teori med praktiskt byggande. Byggbrigaden bygger sociala gemenskaper, utvecklar allmänningar och infrastrukturer för demokratin, återupptäcker det glädjefyllda arbetet och stärker det kollektiva självförtroendet. Första veckan i juli bygger Stadsjord, Byggbrigaden med flera nya öppna mötesplatser för närodling i Göteborg. Utgående från lera som ett förnyelsebart och giftfritt byggmaterial i Jordstad 2013.

Under sommarens utställning Common Roof (15.6 – 18.8.2013) belyser konstnären Marjetica Potrc konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans.

En livlig programverksamhet kompletterar utställningen hela sommaren i form av ''Ditt urbana vardagsrum" – mötesplats för workshops, samtal och idéutbyten i utställningen. 
 
Varje torsdag kl. 17.30-20 hålls kortföreläsningar och praktiska workshops med inbjudna gäster som genom olika synvinklar fördjupar utställningens tematik.