roda_sten_konsthall_marjetica_potrc_common_roof_73x500

2013.06.15 - 2013.08.18

The Common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus

Marjetica Potrc belyser konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans.

Under sommaren förvandlas Röda Sten Konsthall till en byggarbetsplats. Den internationellt välrenommerade konstnären och arkitekten Marjetica Potrč bjuder in Göteborgs invånare att tillsammans utforma och bygga ett fullskaligt bostadshus, för att undersöka hur framtidens urbana boende kan se ut.

Marjetica Potrč är känd för forskningspraktik som rör sig i gränslandet mellan konst, aktivism och urbanism. Genom att belysa konstens och den sociala aktitekturens potential för att finna hållbara och demokratiska lösningar, vill Potrč uppmuntra till delaktighet och främja lokal kunskap. I utställningen The Common Roof involveras deltagarna i hela processen, från en inledande workshop där idéer och visioner om ett framtida urbant kollektivt boende diskuteras och arbetas fram, till den faktiska konstruktionen av detta. Tillsammans utformas ett hus som kan fungera som såväl bostadshus som arbetsplats för flera familjer.

Utställningen är en del i den process som Röda Sten konsthall driver och som syftar till att utveckla platsen i dialog med människor som rör sig i området. Det platsspecifika verk som uppförs kommer att behandla frågor om offentliga, sociala och delade rum.

Vernissage lördag 15 juni kl 12-17, 21-23.30

Kl 13 - Invigning
Kl 14.30 - Konstnärssamtal
Kl 21-23 - Kvällsöppet i samband med vernissagefesten
Kl 21-03 - Vernissagefest med klubb House by the Sea: Johanna Knutsson, Tobias Gullberg, Sankt Göran och Olof Dohnhammar (läs på eventet Vernissagefest)

Program

Torsdagar kl 17.30 - Workshops & samtal i Göteborgs Kollektiva Hus. Se sommarens samtliga programpunkter (PDF).

Lördagar kl 16 - Visning av utställningen

Torsdag 8/8 kl 17.30 - Tre reflektioner: Hemma

Söndag 18/8 kl 13 - Finissage och husparad

Tisdag-söndag - Ung & Skapande Sommar! Öppen ateljé och workshop för dig 12-26 år

 

Medverkande konstnärer

MARJETICA POTRC
JEANNE VAN HEESWIJK
ELEMENTAL
LITER OF LIGHT
ATELIER D’ARCHITECTURE AUTOGENERE
MAYA PEDAL
ANGELICA OLSSON
LOVE LIDEN & KASIA MICHNIK
LARS DYRENDOM

I samarbete med:

roda_sten_konsthall_beijerlogo_web

 

Marjetica Potrc - The Common Roof: Göteborgs Kollektiva Hus