2013.08.01 - 2013.08.01

Playground

Eduardo Conceição, arkitekt. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

What does the playground give you?
What is a playground for Children, why?
What is a playground for Adults, why?
What is your favourite game, and why?
What is your favourite toy, and why?
 

Eduardo da Conceição är en portugisisk arkitekt och konstnär baserad i Berlin. Under de senaste åren har han arbetat med tillfällig arkitektur, utställningsdesign, installation, illustration och scenografi. Eduardo kommer att göra en kort presentation av sitt arbete och hur lek och kreativitet kan användas som en plattform för att skapa idéutbyten och nya relationer mellan människor.

Under den praktiska workshopen kommer vi att skulptera objekt med oasis och utforska leken som begrepp.

Mer information om Eduardo finner ni här:

 

Under sommarens utställning Common Roof: Göteborgs kollektiva hus (15.6 – 18.8.2013) belyser konstnären Marjetica Potrc konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans. En livlig programverksamhet kompletterar utställningen hela sommaren i form av ''Ditt urbana vardagsrum" – mötesplats för workshops, samtal och idéutbyten i utställningen. 

Varje torsdag kl. 17.30-20 hålls kortföreläsningar och praktiska workshops med inbjudna gäster som genom olika synvinklar fördjupar utställningens tematik.