2013.04.06 - 2013.04.06

Ung o Skapande Workshop - EKTA

Vid sex workshop tillfällen under våren kommer vi tillsammans med EKTA att arbeta med alternativa tekniker för att skapa och utveckla bildspråk för större format. Öppen för dig 12-26 år och kostnadsfritt.

Fokus kommer att ligga på väggmålning, men vi kommer även arbeta med skisser och andra förberedelser.
 
Tanken med flera av dessa tekniker är komma över rädslan för att göra "fel", att öppna upp för improvisation och ett mer lekfullt skapande.

LAGER & REDUCERING

Med total improvisation och kaos som utgångspunkt söker vi oss med hjälp av reducering mot ett resultat som ser ut att vara mer komplicerat än det är.

SVART-VITT

Med hjälp av t.ex överlappning, positiva / negativa ytor tar vi det svartvita uttrycket lite längre.

MINIMALISM

Vi testar gränserna via reducering och förenkling, mindre blir mer i stora format

DATUM

Lördag och söndag 16-17 Mars, kl. 13-16
Lördag och söndag 6-7 April, kl. 13-16
Lördag och söndag 27-28 April, kl. 13-16
Lördag och söndag 18-19 Maj, kl. 13-16
 
Verkstan är öppen 12-17 vid varje tillfälle för fritt skapande!
 
Du behöver inte föranmäla dig och du väljer om du vill delta vid ett tillfälle eller fler.
 
Mer info om Ekta: ekta.nu