roda_sten_konsthall__hff_730x500

2013.04.27 - 2013.05.26

Examensutställning - Fotografi vid Akademin Valand

Sveriges enda högskoleutbildningen i fotografi visar sin bredd i samtida fotografiskt berättande. Curator Niclas Östlind.

Högskolan för fotografi ingår sedan 2012 i den nya institutionen Akademin Valand, Göteborgs universitet. Här ges den enda högskoleutbildningen i fotografi i Sverige. Utbildningen vilar på självständig konstnärlig grund men utbildar även i fotografisk bild som kommunikationsmedel i ett vidare sammanhang. Kandidatprogrammet består av tre års heltidsstudier  varav den sista terminen avslutas med ett individuellt examensarbete.

Kandidatstudenter: Mona Bensafiddine, Loana Cojocariu, Jasmin Daryani, Minna Forssberg, Helene Fransson, Charlotta Hammar, John William Häggblom, Susan Karavelli, Anders Karlén, Tobias Kiel Lauesen, Kristin Kramer, Christopher Landin, Alexander Arnild Peitersen, Simone Alexandra, Anja Olofgörs, Lina Rojzman

Curator: Niclas Östlind, lärare i fotgrafi och doktorand i Fotografisk gestaltning vid Akademin Valand.

Program

Lördag 27 april  - Vernissage och öppen visning av utställningen i dialog med studenterna.

Lördagar 4-25 maj kl 16 - Kort visning med studenterna.

Onsdag 15 maj kl 18.30 - Tre reflektioner. En inspirerande afton utifrån temat fotografi.