2013.07.18 - 2013.07.18

Gapahuk – Rum för missbruk

Mari Lagerqvist, konstnär och Meira Ahmemulic, konstnär. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

Sex vindskydd för missbrukare har byggts i Göteborg med omnejd, uppförda av stadsdelsnämnder i samråd med företagsföreningar, polis och lokaltrafik i ett försök att få bort missbrukare från offentliga platser. I projektet "Gapahuk - rum för missbruk" problematiserar konstnärerna Meira Ahmemulic och Mari Lagerquist i bild och text synen på vindskydden. Gapahuk är ett norskt ord och numera den internationella beteckningen på ett vindskydd.