2014.07.17 - 2014.07.17

Ditt urbana vardagsrum: Jag klottrar alltså finns jag

Sommarens öppna mötesplats med föredrag, samtal och skapande workshops som knyter an till det samhälle vi lever i.

Föredrag kl 18-19:

Mikael Demitr Lindegren, konstnär med rötter i graffitikulturen med fokus på tags berättar om sitt arbete och projektet Konservering av CBS-målningen på Röda Sten. Föreläsningen bygger på Mikaels uppsats "Jag klottrar alltså finns jag", vars titel är tagen från ett projekt av Akay och Klisterpeter.

Graffitin har en historia och kommer att vara en del av de flesta städers historia för alltid. I kakelfogar och färglager och genom putsen tränger graffitin fram. Samtidigt pågår full aktivitet på stadens gator och i tunnlar och vagnhallar och andra platser där det helt enkelt finns ytor.

Workshop kl 19-20:

Under workshopen ska vi försöka måla stort och vi fokuserar mer på själva handlingen än resultatet. Även om vi inte kan göra förflyttningar på olika gator och platser kan vi känna på att röra oss och måla.

""

Ditt urbana vardagsrum - sommarens öppna mötesplats med föredrag, samtal och skapande workshops som knyter an till det samhälle vi lever i. Varje torsdag i juli, kl 18-20. Fri entré - öppet för alla!