2013.07.11 - 2013.07.11

Byggemenskaper skapar nya möjligheter

Presentation med Janna Bordier o workshop. Torsdagarnas fördjupande programpunkter ingår i entréavgiften och kräver ingen föranmälan.

Janna Bordier kommer och talar om möjligheterna med byggemenskaper. Hon är planeringsarkitekt och styrelseledarmot i den ideella föreningen för byggemenskaper i Sverige. Föreningen för byggemenskaper verkar för att utveckla byggemenskaper som projektform för byggande i Sverige. Föreningen samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och organiserar alla som önskar verka för byggemenskapens idé. En kväll om att förverkliga bostadsdrömmar och att påverka stadsbyggandet.

"Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven."

Under sommarens utställning Common Roof (15.6 – 18.8.2013) belyser konstnären Marjetica Potrc konstens och den sociala arkitekturens potential att hitta hållbara och demokratiska lösningar för människor att leva tillsammans.

En livlig programverksamhet kompletterar utställningen hela sommaren i form av ''Ditt urbana vardagsrum" – mötesplats för workshops, samtal och idéutbyten i utställningen. 
 
Varje torsdag kl. 17.30-20 hålls kortföreläsningar och praktiska workshops med inbjudna gäster som genom olika synvinklar fördjupar utställningens tematik.