2015.02.06 - 2015.02.06

Konsert med Rigmor Mortis - Primus Motor

I Primus Motor ges en performancekonsert som balanserar mellan det återhållsamma och explosiva. Inspirerade av texter av Beckett och Calvino och med den musikaliska improvisationen som spade grävs ett djupt hål i ett gemensamt ceremoniellt och lekfullt universum.

Rigmor Mortis bjuder in en gäst vid varje föreställning som får fria händer att utforma ett kompletterande inslag som inleder föreställningen. Det kan vara konstnärer från skilda discipliner och idén bygger på att ensemblen ställer sig till förfogande för att skapa en oförutsägbar konstnärlig idé som komplement till Primus Motor-akten.

Vid föreställningen på Röda Sten Konsthall är Johan Jutterström inbjuden då ensemblen är nyfiken på hans arbete med musik och rum. Det blir premiär för den här sortens samarbete med en kort och improvisatorisk arbetsprocess som utmanar ensemblens olika konstnärliga uttryck och skapar ett platsspecifikt verk.

I samarbetet med Rigmor Mortis undersöker Johan Jutterström förhållandet mellan rörelse och ljud, koreografi och musik. Jutterströms verk relaterar till Carlos Mottas utställning och verket Nefandus, men inte i dialog utan snarare som ett lager, där Jutterströms tolkning appliceras på Mottas installation och förändrar verkets innebörd.

“My voice mediated by yours.
Words imposed upon my actions.
Traditions designated as behaviors.
Your interests reflected on my body.
I am a fiction invented by you.”

– Carlos Motta, Nefandus.

Utställningen För demokrati behövs kärlek och Restaurang Röda Sten håller extraöppet fram tills dess att föreställningen börjar, kl 17-19! (Installationerna i Katedralen är ej öppna pga förberedelser)