2016.09.03 - 2016.09.03

Konstlabbet - gratis familjeverksamhet!

Min älsklingsdinosaur – gör din egen dino, i lera eller som ansiktsmask. För barn från 3 år tillsammans med vuxenkompis!

Varje lördag under hela sommaren kan barn och familjer gratis delta i skapande aktiviteter med utgångspunkt i vår planets historia. Vi gör nedslag i dinosauriernas tid, människans ursprung och olika vattenvärldar. Nytt tema varje vecka!

Lördagar kl 12-15.30
Barn från 3 år tillsammans med vuxenkompis
Gratis att delta!