2014.06.25 - 2014.06.25

Invigning av Diskreta Ljud av Mikael Bojén

Invigning av det nya verket i serien "The Tunnel Tales", en plats för ljudkonst belägen i gångtunneln mellan Vagnhallen Majorna och Klippan.

The Tunnel Tales, en plats för ljudkonst belägen i gångtunneln mellan Vagnhallen Majorna och Klippan,  invigdes som en filial till Röda Sten Konsthall september 2013. Röda Sten Konsthall presenterar nu Mikael Bojén, den andra konstnären i ordningen, som med sitt verk Diskreta Ljud, en installation som med sitt lågmälda och föränderliga uttryck skapar ett samklang med den omgivande platsen och dess ljudmiljö.

Bojén har en flerårig bakgrund som ljudkonstnär. Tidigare uppförda verk är bland annat allkonstverket AndRum som tog plats vid havet vid Amundön samt ljudsättning av Vätterngången i Jönköping och Palmhuset i Göteborg. Bojén har deltagit i ett flertal musikfestivaler och dessutom skapat egna uppsättningar på udda platser som naturreservaten Lärjeån och Rya Skog och bilkyrkogården Kyrkö Mosse i Småland .

Installationen i den röda gångtunneln görs i collageform och kommer över tid att successivt förändras vilket gör att ljudinstallationen upplevs dynamisk och levande. I verket använder sig Bojén av egenkomponerat ljud men också av fragment från andra kompositörers verk.

Arbetet sker i samarbete med MCV, Musikcentrum Väst.

Tid och plats 

I tunneln mellan Vagnhallen Majorna och Klippan. Onsdagen 25 juni kl 17-20.