roda_sten_konsthall_mona_petersson_2016

2016.09.24 - 2016.12.02

Mona Petersson

'Vad är möjligt att äga' på Röda Sten Konsthall och 'Tallens Krona' på Göteborg Landvetter Airport

 

monapetersson_loungersk_730x350.jpg

Vad är möjligt att äga

Verket visas från och med 11 juni  till och med 2 december
Loungen, Röda Sten Konsthall

 

monapetersson_landvetter_730x5001.jpg

Tallens krona

Verket visas från och med fredag 1 juli till och med den 31 december
Göteborg Landvetter Airport

För fjärde gången har Röda Sten Konsthall tillsammans med Göteborg Landvetter Airport bjudit in en konstnär för att ta fram två nya konstverk. I år har konstnären Mona Petersson skapat två verk som knyter an till Röda Sten Konsthalls tematik för 2016: Antropocen – människans tidsålder. Tallens krona visas i flygplatsens avgångshall och Vad är möjligt att äga i Röda Sten Konsthalls lounge. Antropocen är ett begrepp som beskriver hur mänskligheten påverkat jorden så till den grad att allt - havet, träden, luften och jordskorpan har förändrats för all framtid.

Mona Peterssons arbeten har ofta en koppling till de olika synsätt som präglar människans förhållande till naturen. En röd tråd i Peterssons arbete är frågan om samhällets utsatthet och sårbarhet, samt människans behov av skydd, säkerhet och överlevnad. 

Läs mer om Mona Petersson

swedavia_logo_4c.gif