roda_sten_konsthall_mynningsladdare_lars_dyrendom

2013.02.09 - 2013.04.07

Mynningsladdare

AKAY, AMAN, BLUE, BUFF-IT, DWANE, EKTA, KARMA, NUG, PIKE, WIRAEUS - Curator Carolina Falkholt

Det började med stadens största väggmålning. Nu återintar streetarten Röda Sten Konsthall.

Mynningsladdare fokuserar på den inneboende motsättningen som omger relationen mellan street art och de etablerade konstinstitutionerna, och presenterar en grupp konstnärer som antar utmaningen att verka i spänningsfältet mellan gatans regler och institutioners normer.

 

Program

Torsdag 21 februari kl 18.30 - AHA! Göteborgs streetart. Tre inspirerade föreläsningar

Fredag 8 mars kl 20-22 - Kvällsöppen utställning i samband med Klubb Doris

Söndag 7 april kl 13-16 - Skissworkshop med EKTA och måleri på Draken för alla åldrar

Lördagar kl 16 - Visning av utställningen

Lördagar kl 12-17, Drop in - Skapande Verkstan: Måla stort! (från 4 år)

Lördagar & söndagar kl 12-17, drop in: Ung & Skapande (12-26 år)

 

roda_sten_konsthall_mynningsladdare_3_lars_dyrendom

roda_sten_konsthall_mynningsladdare_2_lars_dyrendom

Mynningsladdare