2016.05.18 - 2016.05.18

Samtal: Natur och fotografi

Samtal om boken Handplockat som gavs ut 2011, som diskuterar fotografer och forskare vårt förhållande till djur och natur och hur det presenteras i bildarkiv, museer och samlingar.

I boken Handplockat – på utflykter i bildarkivet som gavs ut 2011 diskuterar fotografer och forskare vårt förhållande till djur och natur, och hur det presenteras i bildarkiv, museer och samlingar. Sedan boken gavs ut har disussionen fortsatt och nu bjuder samma grupp in till ett samtal om fotografiets roll inom det nya natur-/kulturbegreppet som är centralt i relation till Antropocen, där natur och kultur inte längre är motsatser. Deltar i samtalet gör Fröydi Laszlo, Tyrone Martinsson, Peo Olsson och Christine Sjöberg. Läs mer om dem och deras individuella ingångar till ämnet nedan.

Samtalet tar plats kl 18.00-19.30 i Loungen på Röda Sten Konsthall som under hela 2016, i utställningar och program, diskuterar begreppet Antropocen – människans tidsålder.

Samtalet hålls på svenska.

---

Fröydi Laszlo är bildkonstnär och redaktör för det konstnärsdrivna förlaget Förlag 284. Hennes huvudintresse är hur konstens tankesätt och meningsproduktion ka bidra till övrog forskning och utveckling av teorier. Hon är engagerad i miljöfrågan och leder en grupp konstnärer, präster och filosofer som tillsammans tillsammans underösker begreppet antropocen utifrån sina olika ingångar. Förydis egna verk kombinerar ofta teori med det poetiska, och blandar både text och bild.

Tyrone Martinsson forskar kring fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han intresserar sig särskilt för hur fotografiska bilder kan användas kring det som rör människan i relation till miljön - och hur vår syn på natur och landskap förändras över tid. Forskningens utgångspunkt är fotohistoriens koppling till modernitetens utveckling. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Peo Olsson är fotograf utbildad vid ICP i New York och med en MFA från Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet. Han ställer regelbundet ut sitt arbete i Sverige och internationellt. 2014 gav han ut sin första bok Umbra Hominis. Han har även arbetat som frilans med uppdrag sedan slutet av nittiotalet. Hans verk kretsar kring övergångsskeden; exempelvis landskapets gradvisa förändringar eller hur vi hanterar kunskap. Knappt märkbara metamorfoser, som världsbilder som skrivs om eller närmiljöer som förändras av utvecklingen. Med avstamp i arkivmaterial eller samlingar, undersöks minne, tid och rum i relation till förändringens processer.

Christine Sjöberg (f. 1982), doktorand i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, har en interdisciplinär bakgrund med bland annat en kandidatexamen i fotografi från Akademin Valand. I boken Handplockat – på utflykter i bildarkivet undersökte hon hur kopplingen mellan naturhistoria och jakt har påverkat arkivens samlingar. I detta arbete liksom i sitt forskningsprojekt, som berör en annan typ av fotografiskt material – modefotografi – är hon intresserad av hur plats, rum och kropp (mänsklig som ickemänsklig), tar form och skapar mening i relation till både affektiva kvaliteter som meningsskapande strukturer och historiska perspektiv.