2013.11.07 - 2013.11.07

New Perspectives On Curatorial Practice

Joasia Krysa: Mänskligt och omänskligt curatorsarbete. I samarbete med Polska Institutet

Torsdagen 7/11 håller vi den sista av fem föreläsningar i serien New Perspectives on Curatorial Practice. Denna föreläsning hålls av Joasia Krysa i samarbete med Polska Institutet.

Plats: Röda Sten, Lounge & Restaurang

Efter föreläsningen anordnar Polska Institutet ett mingel med vin & tilltugg. Välkomna!

Mänskligt och omänskligt  curatorsarbete

Den finske konstnären, vetenskapsmannen, futurologen och teknikpionjären Erkki Kurenniemi sysslade under åren 1960-2005 med att dokumentera sitt vardagsliv. Tanken var att skapa ett mönster för mänskligt liv som skulle kunna upprepas med hjälp av en serie tänkta framtida datorinstruktioner (algoritmer) på en kvantdator. Detta var en del av hans vision om den framtida världen (med året 2048 i tankarna). I en vidare mening kan Kurenniemi ses inte bara som en arkivarie för sitt eget liv utan också som en potentiell curator i en vidgad betydelse av ordet: att upptäcka nya former för organisation och meningsskapande; att arbeta med material inte bara för att samla ihop och lagra det utan även för att omskapa det med datorhjälp. Föreläsningen pekar på en ny syn på curatorsarbetet med aspekter som går utanför det mänskliga och organisationsformer som inte är begränsade till mänskliga epistemer (den kunskap som anses säker vid en viss tidpunkt). Den pekar på möjligheten att fundera över nya sätt att betrakta curatorskunskap och framtidsscenarier där curatorn även sysslar med sådant som inte skapats av människor. För att reflektera vidare över detta presenteras i föreläsningen organisationen Constant Association for Art and Media som har följt linjen från Kurenniemis tankar och år 2012 började utveckla en serie mjukvaruexperiment för att bättre kunna förstå hans insamlade material.

Om föreläsaren:

Joasia Krysa (Polen / Danmark) är konstnärlig ledare för Kunsthal Aarhus och var innan dess docent i konst och teknologi vid Plymouth University åren 2000-2012. Hon är en av grundarna till KURATOR, en förening av curatorer och forskare som verkar på gränsen mellan konst, teknologi och samhälle, och var med i curatorsgruppen för dOCUMENTA(13) år 2012. Joasia Krysa har bakgrund som statsvetare och kulturteoretiker och är fil dr i curatorsstudier. Hennes arbete inom akademin och som curator rör sig kring samtidskonst, digital kultur och kritisk teori.

Hon är medredaktör för bokserien DATA browser i New York, har skrivit inledningen till anteckningsbok nr 055 i dOCUMENTA (13):s skriftserie 100 Thoughts - 100 Notes  och var redaktör för antologin Curating Immateriality (Autonomedia, 2006). Hon har också skrivit delar av bl a böckerna Software Studies. A Lexicon (MIT Press, 2008), och New Media in the White Cube and Beyond (University of California Press, 2008). Bland Joasia Krysas aktuella curatorsinsatser finns Systemic Series, Kunsthal Aarhus utställningsprogram för 2013-2014.