2017.10.29 - 2017.10.29

Panelsamtal: Nidbilder, karikatyrer och stereotyper

Hur kan vi lära känna och förstå nedsättande och klichéartade bilder? Vad är relationen mellan dåtidens antisemitiska karikatyrer och dagens Muhammedkarikatyrer eller Charlie Hebdos satiriska teckningar?

Under de tre första decennierna av 1900-talet var skämttidningarna ett viktigt inslag i såväl den framväxande masskulturen som i det politiska samtalet. I skämtpressen fick också antisemitismens bild av ”juden” som en ”rastyp” skild från majoritetsbefolkningen starkt fäste och snabb spridning. 
 
I biennalen presenteras ett urval av dessa bilder, hämtade från svensk dagspress mellan 1903–1921. Syftet med detta är att belysa hur stereotypa skildringar har utvecklats och de mekanismer av stereotypisering som vi idag ser omkring oss. Hur kan vi lära känna och förstå nedsättande och klichéartade bilder? Vad är relationen mellan dåtidens antisemitiska karikatyrer och dagens Muhammedkarikatyrer eller Charlie Hebdos satiriska teckningar? Hur kan vi behandla en bildhistoria baserad på antisemitism och rasism utan att upprepa den? Vem får – eller får inte – visa denna typ av bilder och vems uttrycksfrihet ska värnas? 

Om detta och mycket mer samtalar Lars M Eriksson, lektor i historia vid Uppsala universitet och författare till avhandlingen En jude är en jude är en jude; Moa Matthis, fil.dr. i litteraturvetenskap, författare, skribent och textredaktör för sajten Kunskapsbanken Bilders Makt; Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik, Karlstads universitet och Benjamin Gerber vid Judiska församlingen i Göteborg.
 
Tid: söndag 29 oktober, kl. 14
Plats: Röda Sten Konsthall