Flow

2020.03.18 - 2020.03.18

Inställt: För allmän och universell spridning

Ett samtal om trycksaker, Artist Books och självpublicering

Artists’ Books är ett område i konsten som är svårt att ringa in med en kortfattad definition. Artist Books spänner från den unika monumentala handscreentryckta boken avsedd som en performativ upplevelse till det enkelt uppkopierade lilla häftet som kan spridas i tusentals. Analogt, taktilt, billigt, kostsamt, konceptuellt, i bara ett exemplar, i obegränsad upplaga och avsett att spridas – en artist book kan vara allt detta. Konstnärer har formgett och givit ut trycksaker sedan tidig medeltid och tryckkonstens utseende och uttryck har sedan morfat sig fram genom århundradena i interaktion med det omgivande samhället och olika pågående konstformer. Hur ser detta ut här, idag? Ett samtal mellan tre konstnärer som på olika sätt deltar i konsttraditionen Artist Books.

Tid: 18.00–19.30
Plats: Annexet, Röda Sten Konsthall

Jim Berggren – bildkonstnär med den konstgrafiska verkstaden Bolaget Vardagsbilder i Mölndal som bas. ”Jag ser mina Artist Books som diktsamlingar utan ord – en slags visuell kammarmusik, ett personligt format som inte kräver så stort ”rum” – Taktila värden som t.ex tryckmetod och papperskvalitet är viktiga, möjligheten att mångfaldiga och nå en publik är viktigt – det handlar ju inte om massutgivning – utan villkoren formuleras mer av självpubliceringens möjligheter, tryckfriheten kan ju tyckas som ett stort ord att beakta i såna här mindre sammanhang, men jag menar ändå att vi skyddar tryckfriheten varje gång vi använder oss av den.”

Eva Lindegren är autodidakt och ser processen som det viktigaste i sitt skapande. Selfpublishing ligger Eva varmt om hjärtat. 2015 startade hon Artacaching; ett konstuttryck av handgjorda original som hängs upp runtom i Göteborgs Stad. Konsttrycken framställs främst i det sociala företaget Rundqvist & Co av deltagare i arbetsträning. Boken som konst ser Eva som ett intimt samtal mellan sig själv och betraktaren.

Alexandra Hedberg arbetar med många olika material och tekniker i sin konst och intresserar sig främst för boken som objekt och upplevelse. För henne rör det sig i mångt och mycket om en reaktion gentemot digitala media och den korta tid och lilla uppmärksamhet vi där ägnar saker.

 

Bildtext: Eva Lindegren, Jim Berggren och Alexandra Hedberg deltog alla tre i Andrés Fresnedas bokprojekt FLOW under hösten 2019. Flow samlade artist books av sex konstnärer i en box och tematiskt fick konstnärerna förhålla sig fritt till temat ”Vatten och jord”. Här syns de böcker Eva, Jim och Alexandra arbetade fram under projektet (Eva i samarbete med Andrés Fresneda).