2014.08.21 - 2014.08.21

Ritualer – en del av varje människas liv?

Tre perspektiv presenterade av Annika Lundgren, konstnär, Andreas Nordin, lektor vid Kulturvetenskapliga institutionen i Göteborg och Caroline Levander, wiccan.

Sommaren börjar långsamt närma sig sitt slut, liksom utställningen Melodiska himlar faller mot jorden, får träden att flyga med Lilibeth Cuenca Rasmussen. Röda Sten Konsthall bjuder in till en temakväll om ritualer i relation till de ritualinspirerade performanceverk som visas i utställningen.  
 
Under kvällen ges tre reflektioner från tre personer med olika inriktningar och relation till begreppet ritual: Annika Lundgren, konstnär, Andreas Nordin, lektor vid kulturvetenskapliga institutionen i Göteborg, och Caroline Levander som talar om ritualernas viktiga plats inom wiccatraditionen. 
(Läs mer om de tre talarna nedan)
 
Kom och fördjupa din förståelse kring ritualens plats i samhället idag! Föredragen börjar kl 18 och pågår till ca kl 19.30. Utställningen är öppen till 20 för dig som ännu inte hunnit besöka den, eller vill ta ytterligare ett besök. 
 
Mat och dryck finns att köpa i vår restaurang! 
Gratis och öppet för alla!
 
Annika Lundgren är en svensk konstnär vars praktik består i tids- och textbaserade verk; huvudsakligen performance, skrivande och olika typer av interventioner och arrangemang i det offentliga rummet. Hon bedriver även ett forskningsprojekt omkring konstens potential som politiskt motstånd. Lundgren kommer att tala om ritualer utifrån de aktuella projekten Strategies of Magic som är en serie politiska magiföreställningar samt The Stock is Rising som diskuterar det synbarligen irrationella som verktyg för att omfördela makt.
 
Andreas Nordin är doktor i socialantropologi och lektor vid Institutionen för kulturstudier. Han har forskat om hedersvåld och doktorerat på ett religionsantropologiskt projekt om hinduiska pilgrimsfärder i Nepal och Tibet. Forskningen har fokuserat på ritualteoretiska och kognitiva dimensioner av pilgrimsfärder samt skisserat universella drag av fenomenet. I detta perspektiv är traditionella pilgrimsfärder ritualiserade handlingar förknippade med idéer om kulturellt definierade "gudomliga" gestalter och tro på rituell effekt. Andreas Nordin är även vidare utbildad konstnär vid Mejan och Konsthögskolan Valand.
 
Caroline Levander är wiccan sedan slutet av 1980-talet. Inom wicca är ritualen det centrala då det är en praktiskt utövad religion där alla som är med aktivt deltar i firandet. Caroline har lång erfarenhet av att leda och utveckla ritualer så att de fyller de religiösa funktioner som önskas samtidigt som de ska ge alla deltagare en egen erfarenhet av mötet med naturen och det gudomliga. I samband med utställningen kommer hon att prata om förhållningssättet till och funktionen av ritualer i den wiccanska religionen, vad man söker i ritualerna och hur religiösa ritualer skiljer sig från sekulära. Caroline är också konstvetare med inriktning på hur västerländsk esoterism uttrycks i konsten.