2016.10.12 - 2016.10.12

Samtal: Plastic Imaginaries

Kristina Lindström och Åsa Ståhl pratar om hur plasten påverkar naturen på ofattbara och nya sätt.

När plaster först började användas följdes detta av en föreställning om en tydlig separation mellan människa och natur; mellan det konstgjorda och det naturliga. I detta samtal kommer Åsa Ståhl och Kristina Lindström diskutera hur uppdelningen visat sig problematisk och tillsammans spekulerar vi kring hur förhållandet mellan natur och kultur skulle kunna uttryckas på andra sätt än i motsats till varandra.

Samtalet utgår från kunskap hämtad från en serie workshops där allmänheten bjudits in att utforska nya upptäckter kring plast - och föreställningarna kring materialet. En utgångspunkt är upptäckten av en ny geologisk förening – plastiglomerates – som är en blandning av  sten, plast, sand, korall mm. Den andra utgångspunkten och upptäckten är att vanlig mjölmask biologiskt kan bryta ner frigolit. Dessa två nya rön ifrågasätter på ett vis uppdelningen mellan människa och natur, konstgjort och naturligt, och skapar samtidigt olika förutsättningar för att leva med eller utan plast.

Kristina Lindström, Malmö Universitet, och Åsa Ståhl, Linnéuniversitet, är båda konstnärer och forskare. De har arbetat tillsammans i över tio år och har skrivit gemensam avhandling vid Malmö högskola. Sedan dess har de arbetat tillsammans i det internationella forskningsprojektet HYBRID MATTERs där de för tillfället undersöker olika antropocena uttryck. Deras arbete har publicerats och ställts ut både nationellt och internationellt.

Varje onsdagskväll hela utställningen presenteras en rad samtal som fördjupning i tematiken Antropocen och de tankar som tas upp i Yoldas utställning. Samtalen tar oss bortom vårt moderna samhälle – och diskuterar nya levnadssätt för en ny tidsålder.

Alla kvällar börjar med en kortare föreläsning och fortsätter med ett samtal/workshop. Du kan själv aktivt delta i samtalet som följer, eller välja att lyssna vid sidan av.

Programmen startar kl 18 och pågår max 2h.
Fri entré.

Samtalet presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.