2016.10.05 - 2016.10.05

Samtal: Posthumanities Masculinities in Anthropocene

Martin Hultman pratar om relationen mellan klimatkris och industriell-, ekomodern- och ekologisk maskulinitet.

Fokus för kvällens samtal är relationen mellan maskulinitet och den pågående och aktuella klimatkrisen. De sociala och miljömässiga problem vi står inför idag är en följd av levnadssättet i jordens mest ”utvecklade” länder. Länder som nu kräver miljöresurser motsvarande tre planeter eller mer för att tillgodose sina behov. Ekofeminister har under en lång tid menat att utmaningarna är ett resultat av västerländska patriarkala strukturer. Det verkar också vara så att samma män, som är skeptiska mot klimatfrågan, också har högt uppsatta positioner i globala företag vilka förväntas presentera lösningar på världens miljöproblem.

Martin Hultman är junior lektor och föreläser vid Linköping Universitet. Som forskare och civilperson är han involverad i lokal miljöpolitik i form av ekoturism, samåkning, naturens rättigheter och publika seminarier. Han koordinerar forskningsnätverken  PostHumanities och SweMineTech. Han har redigerat specialnummer kring miljö i det ledande genusmagasinet TGV likväl som ekoentrepenörskap i Small Business Journal. Ett urval av hans publikationer är Posthumanitiska NyckeltexterThe Making of an Environmental Hero: A History of Ecomodern Masculinity, Fuel Cells and Arnold SchwarzeneggerDiscourses of Global Climate Change och A green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity. Just nu forskar han kring frågor om posthumanistisk etik, ekofeminism, miljöutopier och ekoentrepenörskap. Han skriver även en bok tillsammans med Paul Pulé kring Ecological Masculinities

Varje onsdagskväll hela utställningen presenteras en rad spännande samtal. Som en fördjupning i tematiken Antropocen och de tankar som tas upp i Yoldas utställning tar samtalen oss bortom vårt moderna samhälle – och diskuterar nya levnadssätt för en ny tidsålder.

Alla kvällar börjar med en kortare föreläsning eller workshop. Du kan själv aktivt delta i samtalet som följer, eller välja att lyssna vid sidan av.

Programmen startar kl 18 och pågår max 2h.
Fri entré. 

Samtalet presenteras i samarbete med Folkuniversitetet.